język polski English language

 

prawa autorskie


Wszelkie prawa majątkowe do projektów znajdujących się na witrynie www.pleksus.com.pl, a w szczególności prawo do korzystania i nieograniczonego rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należą wyłącznie do firmy pleksus.


Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie na wszelkiego rodzaju nośnikach materiałów znajdujących się na niniejszej witrynie bez pisemnej zgody właściciela jest prawnie zabronione i powoduje obciążenie odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

 

znaki towarowe


Pleksus lub/i inne wymienione na tej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pleksus lub/i wymienionych w tym serwisie firm. Wymienione nazwy istniejących firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.


 

powered by G3 Media